Inruilauto's

Bouw lange termijn relatie met klanten middels poolbeheer

PoolbeheerHoe houden we de met veel marketingkosten geworven leaseklant klant binnen? Medewerkers hebben kortere dienstverbanden, specialisten worden soms voor korte termijnen ingehuurd, het soort behoefte aan mobiliteit verschilt. Poolbeheer kan de klant op lange termijn ontzorgen en de relatie versterken.

Gevolg De leasecontracten worden korter, er zijn steeds meer alternatieven voor langlopende leasecontracten, kortom steeds meer mogelijkheden voor de klant om met andere partijen in zee te gaan. Het binden van de klant wordt key. Mobiliteitsconcepten schieten rap uit de grond welke niet allen op korte of middellange termijn tot resultaten kunnen leiden. Poolbeheer is bij uitstek een dienstverlening waarmee de binding met de klant wordt geïntensiveerd en is nu met Cars eXchange relatief eenvoudig te implementeren.

De vraag is meestal wie pakt de handschoen het snelste op de dealerholdings of de leasemaatschppij.

Kortom poolbeheer is een strategische keuze, een van de middelen om de binding met de klant te vergroten. Het rendement van de case is niet altijd eennvoudig in een sluitende begroting te zetten.

  • De vraag is meer wat als je het product niet in portefeuille hebt, welke kansen laat je dan liggen.
  • Wat als je het moment van tenderen door de klant minder risicovol maakt door het poolbeheer bij bestaande klanten te introduceren.

Omdat klanten zelf niet altijd actief met een poolbeheer vraagstuk komen is het in dit geval meer een strategische keuze om dit professioneel aan te bieden aan de klant. De juiste uitvoering en transparantie zijn daarbij de afbreukrisico’s. Daarop heeft Cars eXchange het antwoord.