Efficient import auto’s in volumes behandelen

Import van gebruikte auto’s is simpeler als het om (nagenoeg) nieuwe auto’s gaat, maar wat als het om gebruikte auto’s gaat? Tegenbewijsregelingen, staat van de auto, onderhoudsdocumenten etc. Het automatiseren van het proces kan tot significante besparingen leiden.

Bij de import van een gebruikte auto spelen een aantal aspecten welke de marge significant beïnvloeden. Het vergelijken van de opgegeven (verwachte) staat van de auto versus de staat die het voertuig werkelijk heeft.

  • is de staat volgens opgaaf
  • Werken accessoires volgens opgaaf
  • Is de technische staat volgens opgaaf

Omdat Cars eXchange het mogelijk maakt zelf formulieren te maken wat op te nemen is de opname/inspectie van het voertuig altijd passend aan de behoefte. Dus geen zaken vergeten maar ook zeker geen niet-relevante zaken opnemen.

De verschillen in opgave door de verkoper versus de staat waar de auto in is kunnen direct na opname met de verkoper afgehandeld worden. Een snelle reactie vergroot de kans op een optimale compensatie (of retournering) indien nodig

De inspectie levert indien gewenst foto’s en andere informatie voor publicatie naar een verkoop platform. Deze is direct beschikbaar, zelfs al is het voertuig nog in proces.

Op basis van de staat van het voertuig de juiste beslissing nemen over wat op te nemen. De inspectie resulteert direct (dus real time) in een aantal concept orders. Deze kunnen individueel goedgekeurd, aangepast of afgewezen worden. Omdat door de goed of afkeuring real time het operationele proces wordt aangestuurd is het mogelijk dit op voertuigniveau te doen. Dit bespaart  onnodige herstellingen.

De financiële afhandeling van deze verleende diensten (in de vorm van orders) is uitermate eenvoudig. Werkzaamheden op voorcalculatie worden goedgekeurd door de opdrachtgever waarna de automatische facturatie zal plaats vinden. Voor de prijsafspraken op basis van tarief afspraken geldt het zelfde. Dit bespaart dus behoorlijk in de doorlooptijd. 

Cars eXchange is een tool om dit proces rendabeler te maken.