Procesefficiëntie voor TKV voertuigen

TKV Auto'sHet afhandelen en TKV auto’s bij dealerholdingen kan efficiënter en worden geoptimaliseerd, door aansturing vanuit 1 platform.

TKV auto’s zijn in de meeste gevallen aangeschaft door een dealerholding om deze in de eigen retail vestigingen te verkopen. De instroom matcht vaak niet met de verkoop of inzet bij klanten. De klassieke oplossing is voorraad creëren bij meerdere vestigingen. Het decentraal beoordelen en evt herstellen heeft dat nadelige effecten op de efficiency het is namelijk vaak lastig inzicht te krijgen in de processen, laat staan een gecentraliseerde sturing er op te geven.

Door de processen in Cars eXchange bij te houden ontstaat overzicht en wordt de administratieve druk verlaagd. Het overzicht maakt het mogelijk sneller knelpunten en verbeteringen te identificeren maar ook te realiseren.

Een voorbeeld van het verbeteren van het proces is het deels of geheel centraliseren van de retailvestigingen niet alleen efficiency verbetering wordt gerealiseerd maar ook kwaliteitsverbetering.

De optimalisatie wordt gerealiseerd op meerdere vlakken

 1. Verlaging administratieve druk door minder manuele (Email) handelingen.
 2. Betere en snellere beoordeling wat en wanneer iets te herstellen aan een voertuig.
 3. Dus pas herstellen bij afroep door het retailkanaal.
 4. Beheer van de TKV voorraadpositie.
 5. Snel realiseren van strategische procesverbeteringen.

Deze inzichten hebben en beslissingen online en snel kunnen nemen is in CX eenvoudig mogelijk.

 

Doorlooptijd klaar maken van inruilauto’s versnellen

Inruilauto'sHet verdienmodel van dealers met betrekking tot nieuwverkoop (en onderhoud) licht onder druk. Op de fabrikanten zoeken de randen op van het online aanbieden van auto’s in allerlei concepten. Er is al enkele jaren een grote bewustwording op gang gekomen dat het vrije ondernemen met gebruikte auto’s nog veel kansen biedt.

Maar ook op gebruikte auto’s liggen de marges zwaar onder druk. Het snel beslissen over het vervolgproces na inruil EN klaar maken van de voertuigen is de uitdaging.

Cars eXchange biedt een ongekende flexibiliteit. De inspectie order genereert voorgestelde herstel orders. Afhankelijk van het optimale verkoopkanaal (retail in eigen huis OF B2B afstoten) wordt voor de specifieke auto de juiste keuze gemaakt welke investeringen nog te doen aan het voertuig.

Maar het kan nog verder gaan, het kan zijn dat het voertuig klaar gemaakt wordt tot het nivo dat relevant is voor dit specifieke voertuig. Een oudere auto mag soms wel en soms geen gebruikssporen bevatten. Door de keuze per voertuig centraal via 1 platform aan te sturen worden investeringen geoptimaliseerd.

Doorlooptijd verlagen door strakke planning

Doorlooptijdverkorting is simpelweg kosten verlaging. Als men werkt met meerdere leveranciers of locaties waar het de voertuigen worden “opgeknapt” is het optimaal gebruiken van ressources en plannen van essentieel belang om een korte doorlooptijd te behalen kortom:

 • het prioriteren van het werk en
 • inzicht in (eigen) capaciteit is essentieel.

Gegevens snel beschikbaar voor online verkoop

Het blijkt dat voertuigen niet altijd snel voor online verkoop beschikbaar komen omdat het lastig blijkt te zijn de foto’s en controles vooraan in het proces te plaatsen. Ook dat is aan te pakken door werkprocessen in te richten waarbij deze controles en foto’s maken vroeg in het proces worden geplaatst.

Inspectie ingekochte auto

Inspectie tablet

Door de inspectie van ingekochte voertuigen snel uit te voeren en deze info snel beschikbaar te hebben voor bespreking met de verkoper, worden kansen op compensatie in geval van claims vergroot.

Hergebruik van inspectiegegevens

De data van een inspectie kan hergebruikt worden zodat gedurende het proces niet telkens opnieuw de zelfde gegevens opgenomen moeten worden.

Reporting om verbeterpunten te identificeren

Reporting en analyse van het proces tot op detailnivo geeft inzicht in de operatie en efficiency verliezen.

Bouw lange termijn relatie met klanten middels poolbeheer

PoolbeheerHoe houden we de met veel marketingkosten geworven leaseklant klant binnen? Medewerkers hebben kortere dienstverbanden, specialisten worden soms voor korte termijnen ingehuurd, het soort behoefte aan mobiliteit verschilt. Poolbeheer kan de klant op lange termijn ontzorgen en de relatie versterken.

Gevolg De leasecontracten worden korter, er zijn steeds meer alternatieven voor langlopende leasecontracten, kortom steeds meer mogelijkheden voor de klant om met andere partijen in zee te gaan. Het binden van de klant wordt key. Mobiliteitsconcepten schieten rap uit de grond welke niet allen op korte of middellange termijn tot resultaten kunnen leiden. Poolbeheer is bij uitstek een dienstverlening waarmee de binding met de klant wordt geïntensiveerd en is nu met Cars eXchange relatief eenvoudig te implementeren.

De vraag is meestal wie pakt de handschoen het snelste op de dealerholdings of de leasemaatschppij.

Kortom poolbeheer is een strategische keuze, een van de middelen om de binding met de klant te vergroten. Het rendement van de case is niet altijd eennvoudig in een sluitende begroting te zetten.

 • De vraag is meer wat als je het product niet in portefeuille hebt, welke kansen laat je dan liggen.
 • Wat als je het moment van tenderen door de klant minder risicovol maakt door het poolbeheer bij bestaande klanten te introduceren.

Omdat klanten zelf niet altijd actief met een poolbeheer vraagstuk komen is het in dit geval meer een strategische keuze om dit professioneel aan te bieden aan de klant. De juiste uitvoering en transparantie zijn daarbij de afbreukrisico’s. Daarop heeft Cars eXchange het antwoord.

Efficient import auto’s in volumes behandelen

Import van gebruikte auto’s is simpeler als het om (nagenoeg) nieuwe auto’s gaat, maar wat als het om gebruikte auto’s gaat? Tegenbewijsregelingen, staat van de auto, onderhoudsdocumenten etc. Het automatiseren van het proces kan tot significante besparingen leiden.

Bij de import van een gebruikte auto spelen een aantal aspecten welke de marge significant beïnvloeden. Het vergelijken van de opgegeven (verwachte) staat van de auto versus de staat die het voertuig werkelijk heeft.

 • is de staat volgens opgaaf
 • Werken accessoires volgens opgaaf
 • Is de technische staat volgens opgaaf

Omdat Cars eXchange het mogelijk maakt zelf formulieren te maken wat op te nemen is de opname/inspectie van het voertuig altijd passend aan de behoefte. Dus geen zaken vergeten maar ook zeker geen niet-relevante zaken opnemen.

De verschillen in opgave door de verkoper versus de staat waar de auto in is kunnen direct na opname met de verkoper afgehandeld worden. Een snelle reactie vergroot de kans op een optimale compensatie (of retournering) indien nodig

De inspectie levert indien gewenst foto’s en andere informatie voor publicatie naar een verkoop platform. Deze is direct beschikbaar, zelfs al is het voertuig nog in proces.

Op basis van de staat van het voertuig de juiste beslissing nemen over wat op te nemen. De inspectie resulteert direct (dus real time) in een aantal concept orders. Deze kunnen individueel goedgekeurd, aangepast of afgewezen worden. Omdat door de goed of afkeuring real time het operationele proces wordt aangestuurd is het mogelijk dit op voertuigniveau te doen. Dit bespaart  onnodige herstellingen.

De financiële afhandeling van deze verleende diensten (in de vorm van orders) is uitermate eenvoudig. Werkzaamheden op voorcalculatie worden goedgekeurd door de opdrachtgever waarna de automatische facturatie zal plaats vinden. Voor de prijsafspraken op basis van tarief afspraken geldt het zelfde. Dit bespaart dus behoorlijk in de doorlooptijd. 

Cars eXchange is een tool om dit proces rendabeler te maken.